İnsan Kaynakları Politikamız2

• Mercan Şirketler Topluluğu değerlerini benimseyen,
• Şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip,
• Müşterinin önemini bilen,
• Öğrenme ve gelişmeye istekli,
• Verimliliği esas alan,
• Sistem odaklı yaklaşım sergileyen,
• Yüksek performansı uzun dönemli sürdürebilen,

çalışanları; şirketimize kazandırmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımaktır.

Şirketlerimize yapacağınız başvurularınızı, alttaki linklerden açılacak formları doldurarak yapabilirsiniz.

İŞ BAŞVURUSU
BURS BAŞVURUSU
STAJ BAŞVURUSU
Mercan Şirketler Topluluğu
1964 - 2024