Değerlerimiz

Değerlerimize sahip çıkar, onlara uygun hareket ederiz.

Temel değerlerimiz sabit ve değişmezdir. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve kârlı büyüme stratejimizin gerçekleşmesini mümkün kılan, bu değerlerdir. Biz sahip olduğumuz değerlerden güç alarak ilerleyeceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Temel değerlerimiz;
♦ Bütünlük ve Etik Davranış
♦ Tüm Bireylere Saygı
♦ Sosyal ve Çevresel Sorumluluk'tur.

Bütünlük ve Etik Davranış

♦ İyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız.
♦ Yapmayı taahhüt ettiğimiz işi mutlaka yaparız.
♦ Açık, anlaşılır ve usulüne uygun düzenlenmiş kontratlar çerçevesinde hizmet veririz.
♦ Şirket politika ve prosedürlerine uygun çalışırız.
♦ İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel bilgilerin gizliliğine saygı gösteririz.
♦ Yerel ve uluslararası ahlaka, profesyonel standartlara saygı gösteririz.
♦ Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için gerekli olan bilgi ve eğitimi verir, mesleki donanımlarını arttırmalarını sağlarız.
♦ Sağlık ve güvenlikle ilgili görev ve sorumluluklarımıza uyarız.

Tüm Bireylere Saygı

♦ Başkalarına layık oldukları ilgiyi ve saygıyı gösteririz.
♦ Hareketlerimizin başkalarını nasıl etkileyeceğini her zaman gözönünde bulundururuz.
♦ Bireysel katkımız kabul ve değer görür, performansımızla ilgili sürekli, tam ve doğru geri bildirim alırız.
♦ Farklılıklara saygı duyar, ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, din veya siyasi görüş sebebiyle ayrım yapmayız.

Sosyal ve Çevresel Sorumluluk

Şirketlerin sosyal sorumluluk konusuna verdikleri önemin giderek artması hem kârlılık hem de mâli güvenilirliği sağlamayı zorlaştırıyor. Bu risklerin farkında olunması Mercan Şirketler Topluluğu için de gerek organizasyon gerek yönetim seviyesinde yeni gereklilikler ve yeni faaliyet alanları yaratmaktadır. Mercan Şirketler Topluluğu ve tüm çalışanları yaptıkları her hareket ve faaliyetin toplum ve çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurur.

Vizyonumuz

"Müşterilerimize en yüksek hizmeti sunarak tercih edilen firma olmak."

Misyonumuz

"Çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza karşı dürüst ve hakkaniyetli olup, sürdürülebilir değer yaratmak."
Mercan Şirketler Topluluğu
1964 - 2024