İnsan Kaynakları Politikamız

1-) Mercan Şirketler Topluluğu insan kaynakları yönetiminin hedefi; Topluluk vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.
Mercan Şirketler Topluluğu insan kaynakları stratejisi, faaliyet gösterilen her sektörde dünya standartlarında insan kaynakları yönetimi anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir topluluk olmaktır.
2-) Kurumumuzun “en değerli varlığı İnsandır” felsefesi ile, Firmalarımızın Misyon, Vizyon ve Kurumsal değerlerini desteklemek, tüm paydaşları memnun edecek iş sonuçlarına ulaşmak ve rekabet şartlarında firmalarımızın Stratejik amaçları ve hedeflerine ulaşmak için değer yaratacak İnsan Kaynakları Stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamak, ana politikamızdır.
Kurumsal değerlere bağlı, çalışan beklentilerine duyarlı, gelişim ve değişime açık, yenilikçi ve yaratıcı, firmalarımızın değer ve itibarına katkı yapan, bireysel sorumlulukları ile toplum içinde örnek, bireyler için çalışılması tercih edilen bir Şirketler Topluluğu olmayı hedeflemektedir.
 
3-) Şirketlerimizin stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleşmesinde bizleri başarıya taşıyan ana güçlerimizden birinin, çalışanlarımız olduğu inancı ve “önce insan” yaklaşımı ile, çalışanlarımızın gelişimine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla, motivasyonları, iş tatminleri ve mutlulukları ile birlikte verimliliğimizi arttırmak
 
4-)
       MİSYON
         Mercan Topluluğu’nun hedef ve stratejileri ile uyumlu sistemler yaratarak, uygulayarak ve sürekli iyileştirerek; insan kaynağı aracılığıyla sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılmasına katkı sağlamak.
 
         VİZYON
        Mercan Topluluğu’nun kalıcı ve sürdürülebilir başarısı için; iş sonuçlarına etki eden, değer katan ve kuruma bağlılığı yüksek insan kaynağına sahip olmak.
 
 
5-)  Topluluğumuzun İnsan Kaynakları Politikası; çalıştığı bölgede öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.
Şirketlerimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.
Bu içerik 01.06.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 9464 kez okundu.
Mercan Şirketler Topluluğu
1964 - 2024